Prowadnice

 

"Prowadnice ciągnione o długości 5m wraz z łącznikami i  śrubami typ T50x50x50, typ T90x65x15"


M3 Media 2011