Tablice sterowe

Tablice sterowe produkowane są w naszej firmie w oparciu o specjalizowane sterowniki dźwigowe firmy Autinor.

Na szczególną uwagę zasługują tablice sterowe ALPHA-LEGEND, które są kontynuacją tradycyjnej linii sterowników BG15 z wykorzystaniem nowoczesnej technologii sieci CAN. Łączą zalety prostych sterowników serii BH12 z elastycznością i modułowością sterowników serii BG15. Pozwala to na stosowanie ich zarówno w małych jak i w większych instalacjach.

W tablicach ALPHA-LEGEND sposób programowania sterownika jest łatwiejszy, bardziej ergonomiczny. Jest w nim wykorzystany moduł programatora z alfanumerycznym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym wyświetlającym nazwy parametrów, opisy błędów i inne teksty, także w języku polskim.

W porównaniu ze sterownikami starszej generacji rozbudowano narzędzia diagnostyczne. W pamięci sterownika jest rejestrowana znacznie większa ilość informacji o stanach awaryjnych. Oprócz kodów błędów, analogicznych jak w sterownikach BH12 i BG15, zapamiętywane są także dodatkowe informacje o stanie dźwigu w czasie wystąpienia usterki.

CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA TABLIC STEROWYCH
seria 32 seria Legend seria Alpha-Legend
RODZAJE PARAMETRÓW
Ilość obsługiwanych
przystanków
16 64 24
Typ zbiorczości przestawna
jedno lub dwu-kierunkowa
Praca w grupie do 2 do 16 do 2
Obsługa automatycznych
drzwi kabinowych *
do 2 z pełną możliwością konfiguracji na poszczególnych przystankach do 2 pod warunkiem, że przelot nie jest bezpośredni
Typ instalacji dźwigowej równoległa transmisja sygnałów w szybie i do kabiny sterowanie rozproszone w oparciu o magistrale szeregowe CAN równoległa lub szeregowa transmisja w zależności od konfiguracji sterownika

* na specjalne zamówienie można zrealizować obsługę 3 par drzwi

CECHY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH TABLIC STEROWYCH


DANE TECHNICZNE
Zasilanie 3x400V 50Hz
Pobór mocy (sterowanie) ok.100W
Napięcie obwodu
bezpieczeństwa
110V AC lub 48V DC
Napięcie luzownika Zgodnie z wykonaniem cewki
luzownika
Napięcie zaworów
hydraulicznych
Zgodnie z wykonaniem cewek
Napięcie zasilania awaryjnego 6V lub 12V lub 24V
Rodzaje napędów drzwi Napęd regulowany lub
trójfazowy lub prądu stałego
Programowanie wskaźników
położenia kabiny
Niezależnie dla każdego przystanku
System odwzorowania położenia Łączniki magnetyczne lub
taśma szczelinowa

 

DANE TECHNICZNE
Dwubiegowe wysokość=560mm
głębokość=300mm
szerokość=750mm
dla mocy do 12 kW
Regulowane wysokość=560mm
głębokość=300mm
szerokość=750mm

wysokość=1000mm
głębokość=300mm
szerokość=750mm

dla mocy do 11 kW

dla mocy 15/18 kW

Hydrauliczne wysokość=1000mm
głębokość=300mm
szerokość=750mm
dla mocy do 30 kW
Bez maszynowni (linowe) wysokość=2200mm
głębokość=300mm
szerokość=490mm
-
Bez maszynowni ( hydrauliczne) wysokość=2010mm
głębokość=570mm
szerokość=1200mm
-

Wszystkie sterowania wykonywane są w IP 21

Do góry


M3 Media 2011