Dźwigi linowe z maszynownią

Dźwigi linowe charakteryzują się wysoką wydajnością (180 startów/ godzinę) i dużą prędkością (0,6-2,5m/s). Ich wysokość podnoszenia przekracza znacznie zakres dopuszczalny dla dźwigów hydraulicznych.

Dlatego znajdują one zastosowanie w budynkach wysokich, o dużym natężeniu ruchu takich jak: budynki biurowe, hotele, szpitale, obiekty mieszkaniowe o dużej liczbie lokali.

Wymagają one maszynowni, najczęściej lokalizowanej na górze nad szybem. Dopuszcza się umieszczanie maszynowni obok szybu dźwigowego, ale jest to rozwiązanie droższe. Istnieją też wersje "bez maszynowni". Zazwyczaj jednak charakteryzują się utrudnionym serwisem.

Oferujemy dźwigi linowe o określonych poniżej parametrach:

Rodzaj dźwigu Maksymalny
udźwig
[kg]
Maksymalna
prędkość
[m/s]
Maksymalna
wysokość
podnoszenia
[m]
osobowy do 1600 2,5 100
szpitalny do 2500 1,6 60
towarowy do 6000 1 100
bez maszynowni do 2000 1,6 45

Na specjalne zamówienie możemy zaprojektować i wykonać dźwig o innych parametrach.

Nasza firma specjalizuje się w projektowaniu i wykonawstwie dźwigów o niestandardowych parametrach technicznych dopasowanych do szczególnych uwarunkowań i oczekiwań inwestora.


M3 Media 2011