Hydrauliczne z maszynownią i MRL

Dźwigi hydrauliczne znajdują szczególne zastosowanie w niskich budynkach biurowo-mieszkalnych, hotelach, przychodniach, szkołach i innych obiektach o małym i średnim natężeniu ruchu ponieważ mają niewielką wydajność pracy (60 startów/godzinę) i małą prędkość (0,6m/s). Ich maszynownia jest zazwyczaj zlokalizowana na dole obok szybu, a nawet może być odległa od niego o kilka metrów. Dlatego jest to idealne rozwiązanie dla obiektów, w których nie przewidziano maszynowni nad szybem.

Ze względu na brak przeciwwagi wnętrze szybu może pomieścić kabinę o większych rozmiarach oraz pozwala zbudować elegancki dźwig panoramiczny. Wysokość podnoszenia dla dźwigów hydraulicznych wynosi maksymalnie 30m. W przypadku zaniku napięcia zasilania urządzenie ma możliwość samoczynnego uwolnienia zablokowanych w kabinie osób bez konieczności wzywania konserwatora. W porównaniu z dźwigami elektrycznymi (z maszynownią lub bez) dźwig hydrauliczny (do 5 przystanków) jest zazwyczaj rozwiązaniem tańszym.

Oferujemy dźwigi hydrauliczne o określonych poniżej parametrach:

Rodzaj dźwigu Maksymalny
udźwig
[kg]
Maksymalna
prędkość
[m/s]
Maksymalna
wysokość
podnoszenia
[m]
osobowy do 1600 1 30
szpitalny do 2500 1 30
towarowy do 6000 0,4 30
bez maszynowni do 2000 1 26

Na specjalne zamówienie możemy zaprojektować i wykonać dźwig o innych parametrach.

Dźwig hydrauliczny HYDROMATIC 630/1000

HYDROMATIC jest dźwigiem hydraulicznym bez maszynowni, który może być dostarczany łącznie z konstrukcją szybu. Z tego powodu jest idealnym rozwiązaniem w apartamentach, gdzie nie przewidziano w budynku szybu betonowego. Stosowany jest również w budownictwie ogólnym z ograniczeniem podszybia (200mm) i nadszybia (2450mm).

Zalety:

Dźwigi hydrauliczne serii HYDROMATIC 630/1000

HYDROMATIC

Typ dźwigu Ilość osób Ilość dojść Wymiary kabiny Szerokość drzwi Minimalne wymiary szybu
A(mm) B(mm) D(mm) E(mm)
Hydromatic 630-1 8 1 1100 1400 900 1550 1750
Hydromatic 630-2 8 2-przelot 1100 1400 900 1550 1900
Hydromatic 1000-1 13 1 1100 2110 900 1600 2450
Hydromatic 1000-2 13 2-przelot 1100 2110 900 1600 2650
Prędkość nominalna 0,5-0,63 m/s
Maksymalna wysokość podnoszenia 15 m

M3 Media 2011