Eko – Dźwigi

Z uwagi na ograniczenia dostępu do energii oraz związany z tym wzrost kosztów jej zużycia stawia wyzwania przed producentami dźwigów ograniczenia kosztów eksploatacji  tych urządzeń.

Trwają intensywne prace pozwalające na ujednolicenie sposobu pomiaru efektywności energetycznej dźwigów, gdyż zagadnienie nie jest łatwe do zdefiniowania. Należy oczekiwać, że w roku 2010 zostanie opublikowana norma ISO 25745 „Efektywność energetyczna dźwigów, schodów i chodników ruchomych” która określi metodologię oceny energetyczne dźwigu.

Problem energooszczędności w dźwigach jest zagadnieniem bardzo istotnym, gdyż koszty eksploatacji dźwigu przewyższają w okresie jego życia koszty zakupu, a w nich znaczą część stanowi zużycie energii elektrycznej.

Zużycie energii elektrycznej w dźwigu jest związana z wieloma parametrami (konstrukcja, zastosowane podzespoły, organizacja ruchu, funkcje obiektu, liczba startów i etc.) i dlatego poszukuje się uniwersalnego wskaźnika, umożliwiającego prawidłową ocenę efektywności energetycznej  dźwigu.

Uzyskanie prostych efektów ekonomicznych przy eksploatowaniu starych dźwigów dwubiegowych może się odbyć poprzez wymianę takich elementów jak wciągarka, zastosowanie falownika, oświetlenie kabiny, sterowanie.

Działanie te pozwolą na znaczne ograniczenie zużycia energii dzięki wykorzystaniu urządzeń o wyższej sprawności, sposobu regulacji ich pracy poprzez falownik oraz organizacji pracy dźwigu.

Stare dźwigi często pracują w trybie wezwań pojedynczych i nie zbierają pasażerów w czasie jazdy z mijanych przystanków. Obecne sterowania zapewniają zbiorczość dwukierunkową, która zapewnia szybkie i efektywne przewożenie pasażerów.

W starych dźwigach oświetlenie kabiny działa przez (24h/dobę) i stanowi główny czynnik poboru energii i zastosowanie w tym przypadku energooszczędnych źródeł energii takich jak diody oraz wyłączanie oświetlenia w  porze nocnej pozwala na znaczą redukcję zużycia prądu.

W dźwigach nowoczesnych głównym problemem jest zużycie energii w takcie czuwania. Mało  kto zdaje sobie sprawy, że dźwig w budynku mieszkalnym pracuje średnio 1 godzinę na dobę  i czeka na wezwania przez pozostały czas. W tym okresie podtrzymanie pracy sterowania, falowników, oświetlenia i różnego typu podzespołów pochłania gro energii. Dzisiaj wyzwaniem jest ograniczanie energii w trybie STAND BY oraz odzysku energii z hamowania (rekuperacja).

Nie należy zapominać, że czynnikiem, który później determinuje koszty zakupu dźwigu i jego eksploatacji jest jego właściwy dobór. Ważne jest żeby optymalnie dobrać jego udźwig, prędkość jazdy, rodzaj napędu (hydrauliczny czy elektryczny), sposoby sterowania oraz zaproponować rozwiązania techniczne zapewniające z jednej strony komfort, a drugiej jak najniższe koszty eksploatacji. AUTIVOX intensywnie pracuje nad rozwiązaniami zwiększającymi energooszczędność proponowanych rozwiązań konstrukcyjnych i stosowanych podzespołów.

Przed przystąpieniem do projektowania dźwigu przeprowadzamy analizy umożliwiające zaproponowanie optymalnych rozwiązań w tym zakresie.
Warto przed przystąpieniem do zakupu czy podjęciem decyzji o modernizacji dźwigu zasięgnąć opinii specjalistów.


M3 Media 2011