DŹWIGI

Dźwigi linowe z maszynownią

Dźwigi linowe charakteryzują się wysoką wydajnością (180 startów/godzinę) i dużą prędkością (0,6-2,5m/s). Ich wysokość podnoszenia przekracza znacznie zakres dopuszczalny dla dźwigów hydraulicznych. Dlatego znajdują one zastosowanie w budynkach wysokich, o dużym natężeniu ruchu takich jak: budynki biurowe, hotele, szpitale, obiekty mieszkaniowe o dużej liczbie lokali. Czytaj więcej

Linowe bez maszynowni MRL

SATURN jest doskonałym rozwiązaniem dla dźwigów linowych bez maszynowni o udźwigu do 2000kg. W dźwigu tym zastosowano bezreduktorowy zespół napędowy zapewniający niskie zużycie energii oraz niski poziom hałasu. Specjalne rozwiązania techniczne zapewniają łatwy montaż i obsługę serwisową dźwigu. Maksymalna prędkość kabiny może osiągać 1,6 m/s co pozwala na spełnienie wymagań występujących w wysokich budynkach o dużym natężeniu ruchu. Czytaj więcej

Dźwigi hydrauliczne z maszynownią i MRL

Dźwigi hydrauliczne znajdują szczególne zastosowanie w niskich budynkach biurowo-mieszkalnych, hotelach, przychodniach, szkołach i innych obiektach o małym i średnim natężeniu ruchu ponieważ mają niewielką wydajność pracy (60 startów/godzinę) i małą prędkość (0,6m/s).

Ich maszynownia jest zazwyczaj zlokalizowana na dole obok szybu, a nawet może być odległa od niego o kilka metrów. Dlatego jest to idealne rozwiązanie dla obiektów, w których nie przewidziano maszynowni nad szybem. Czytaj więcej

Dźwigi panoramiczne

Dźwigi panoramiczne to głównie dźwigi hydrauliczne choć zdarzają się również dźwigi elektryczne. Oprócz oczywistej roli transportowej pełnia one również funkcję dekoracyjną i podkreślają unikalny styl budynku, podnosząc tym samym jego prestiż. Wzbogacają architekturę wnętrz i elewacji. Czytaj więcej

Dźwigi dla ekip ratunkowych

Dźwigi parkingowe (samochodowe)

Modernizacja

Podczas modernizacji dźwigów z ruchomym progiem montowana jest kabina z drzwiami automatycznymi. Aby uniknąć prac budowlanych związanych z wyburzaniem czołowych ścian szybu drzwi automatyczne montowane są w przestrzeni szybu, co w konsekwencji powoduje znaczne zmniejszenie głębokości kabiny. Utrudnia to (a w szczególnych przypadkach może wręcz uniemożliwić) korzystanie z windy osobom niepełnosprawnym, osobom z wózkami dziecięcymi czy też osobom przewożącym przedmioty gabarytowe (np. rowery). Czytaj więcej

Eko – Dźwigi

Z uwagi na ograniczenia dostępu do energii oraz związany z tym wzrost   kosztów jej zużycia stawia wyzwania przed producentami dźwigów ograniczenia kosztów  eksploatacji  tych urządzeń. Czytaj więcej


M3 Media 2011