DORADZTWO TECHNICZNE

Nasz Zakres doradztwa technicznego obejmuje:

  1. Przeprowadzanie analiz związanych z przygotowaniem programu modernizacji dźwigów, dobór parametrów techniczno – funkcjonalnych dźwigów. Doradztwo techniczne właścicieli, zarządców i inwestorów w zakresie projektowania dźwigów, wyboru wykonawcy, kontrola jakości wykonania prac.
  2. Współpraca w zakresie przygotowania  części technicznej  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  i weryfikacja ofert w przetargach publicznych pod kątem spełnienia wymagań SIZW.
  3. Szkolenia konserwatorów i monterów urządzeń dźwigowych w zakresie obsługi  i konserwacji automatyki dźwigowej.
  4. Wykonywanie projektów dźwigów.
  5. Współpraca z architektami i projektantami w zakresie dostarczania wymagań technicznych obiektu i projektów dźwigów.
  6. Szkolenie zarządców i  właścicieli nieruchomości  w zakresie zagadnień eksploatacyjnych i modernizacyjnych Urządzeń Transportu Bliskiego.

M3 Media 2011